Senaste nytt / Latest news

Updatering: 2017-11-05

Spelträff på tisdag nästa vecka!
Datum: 2017-11-07
Tid: 18:00 tills så länge vi känner för
Plats: Foobar

Hej alla gamla och nya Go spelare i uppsala.
Jag tycker det är dags att vi drar igång klubben igen (den har varit inaktiv sen i våras) eftersom det aldrig funnits en bättre tid än nu att vara Go-spelare på.

Sen vill jag passa på att nämna att jag planerar att åka på alla svenska turneringar i år och nästa år. Nästa turnering är Göteborg open 24-26 November och det vore kul om fler från uppsala kommer dit.

Fråga gärna om vad som hellst om klubben och Go, Och kom gärna med förslag på saker vi kan göra med klubben.

 

Update: 2017-11-05

Go playing night on tusday next week!
Date: 2017-11-07
Time: 18:00 untill as long as we feel like
Place: Foobar

Hello all old and new Go players in uppsala.
I think it is time to restart the Go clubb again (it has been inactive since spring) because it has never been a better time to be a Go player in than now.

I also want to mention that I am planning to participate in all swedish tournaments this year and the next year. The next tournament is in Göteborg 24-26 November and it would be fun if more people from uppsala participated.

Feel free to ask anything about the club and Go, and feel free to come with suggestions about things we could do with the club.

 

Updatering: 2016-09-17
På våra tisdags möten så kommer vi i fortsätningen börja 18:00 eftersom dom flesta av oss iallafall är på polacksbacken så tidigt.

Stockholms goklubb välkomnar alla att delta i Stockholm Open som går av stapeln den 1-2a oktober
http://stockholm.goforbundet.se/so2016

Weying Sörlin tog Sverige till 16:e plats i KPMC 2016 
http://goforbundet.se/web/node/221
http://www.eurogofed.org/index.html?id=75

Utifall att nån av er har missat det så har det släpts nya Alphago partier med kommentarer!
https://deepmind.com/research/alphago/alphago-games-english/

 

Update: 2016-09-17
On our tuesdays meetings we will from now on start at 18:00 because most of us already are at polacksbacken that early in any case.

Stockholm Go club invites everyone to participate in the yearly Stockholm Open tournament which will be held during the 1st and 2nd of October.
http://stockholm.goforbundet.se/so2016

Weying Sörlin representing Sweden took the 16th place in KPMC 2016
http://goforbundet.se/web/node/221
http://www.eurogofed.org/index.html?id=75

Also in case some of you have missed it the Alphago team have realeased new games with commentary played by Alphago!
https://deepmind.com/research/alphago/alphago-games-english/
 

 

Updatering: 2016-09-09
Nästa möte blir på söndag 15:00 i studiefrämjandets lokaler på portalgatan 2b. Vi har alltså börjat ett samarbete med dom som innebär att vi får hyra lokaler av dom gratis och att vi får ett litet bidrag per spelträff för inköp av ny utrustning. Vi kommer fortsätta vara på foobar på tisdagar som vanligt men hädanefter så kommer vi vara på portalgatan 2b på söndagar. Nästa vecka så börjar vi 13:00 och det är den tiden som gäller därefter på söndagar om inget annat meddelas.

Update: 2016-09-09
Our next meeting will be on sunday 15:00 in studiefrämjandets facilities at portalgatan 2b. We have started a cooperation with studiefrämjandet which means that we get to rent their facilities for free and that we get a small sum of money for each meeting for buying new equipment. We will continue to be at foobar on tuesdays as usual but on henceforth we will be at portalgatan 2b on sundays. Next week we start at 13:00 on sunday and thats the time we'll meet on sundays thereafter unles we give you further notice.

 

Updatering: 2016-08-29

Vi har haft få möten under sommaren då många varit bortresta. Men nästa spel träff blir nästa vecka på tisdag 6/9 19:00 på det gamla vanliga stället (Foobar).

Vi håller för tillfället på att leta efter nya lokaler och kommer att posta mer information om det inom en snar framtid.

 

Update: 2016-08-29

We have had few meetings during the summer since many of us have been out of town. But the next meeting will be next week on tuesday 6/9 19:00 at the regular place (Foobar).

We are currently searching for new facilities and will post more news about that In the near future.